• travel news
 • แหล่งเตาโบราณ แหล่งเรียนรู้สู่ภูมิปัญญา

  แหล่งเตาโบราณ นักโบราณคดีได้สำรวจพบเตาเผา และเครื่องปั้นดินเผาโบราณจำนวนมาก เตาโบราณเหล่านี้มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 14-19 เป็นแหล่งผลิตเครื่องถ้วยขอม เพื่อเป็นสินค้าป้อนให้กับเมืองต่างๆ โดยมีการทำเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และขยายขอบเขตการผลิตไปยังพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย กรมศิลปากรได้ทำการขุดแต่งเตาโบราณ 2 แห่ง คือ เตานายเจียน และเตาสวาย ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอบ้านกรวดเป็นระยะทาง 5 และ 10 กิโลเมตร ตามลำดับ ส่วนเครื่องปั้นดินเผาที่ขุดพบสามารถชมได้ที่ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 • social news
 • ประกวดสุนทรพจน์ คนรุ่นใหม่ ไม่ดื่มสุรา พาชาติเจริญ

  จัดประกวดสุนทรพจน์ ชูคำขวัญวันงดดื่มสุรา “ครอบครัว เยาวชน คนรุ่นใหม่ ห่างไกลสุรา พาชาติเจริญ” หวังดึงศักยภาพเยาวชนตระหนักพิษภัยสุรา เผยเยาวชนที่เป็นนักดื่มหน้าใหม่มีโอกาสติดเหล้าถึง 70% ชี้ ใช้มาตรการทางกฎหมาย ควบคุมไม่พอ ชุมชนต้องมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ช่วยลดปัญหาน้ำเมาได้จริง เมื่อวัุนที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรม เอบีน่าเฮ้าส์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 1413 จัดกิจกรรมประกวดพูดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ“ครอบครัว เยาวชน คนรุ่นใหม่ ห่างไกลสุรา พาชาติเจริญ” ซึ่งเป็นคำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2559 จาก พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับต่างๆ

 • กล้องวงจรปิด (CCTV)
 • ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV กับความรู้เรื่องถังดับเพลิงเบื้องต้น

  การเกิดของไฟ ในงานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ไฟเกิดจากการรวมตัวขององค์ประกอบ 3 ประการ ที่รวมตัวกันจนได้สัดส่วน 1.เชื้อเพลิง (Fuel) คือ สิ่งที่ติดไฟและลุกไหม้ได้ 2.ความร้อน (Heat) คือ ความร้อนที่เหมาะสมและเพียงพอที่สามารถทำอุณหภูมิสูงจนทำให้สารเชื้อเพลิงจุดติดไฟ เช่น สะเก็ดไฟ ลูกไฟจากการเชื่อม เครื่องจักรร้อน ไฟฟ้าช็อต  เปลวไฟ  บุหรี่ ฟ้าผ่า ฯลฯ 3.อากาศ (Oxygen) ในบรรยากาศทั่วไปมีออกซิเจน ประมาณ 21% อยู่แล้ว ซึ่ง สามารถทำให้ช่วยติดไฟได้ ประเภทของไฟ 1.ประเภท A คือ เพลิงที่ไหม้ที่เกิดจากเชื้อเพลิงของแข็ง เช่น ไม้ ฝ้า ปอ นุ่น ยาง พลาสติก /2.ประเภท B คือ เพลิงไหม้ในของเหลวติดไฟและก๊าซติดไฟ เช่น น้ำมัน ก๊าซหุงต้ม จาระบี 3.ประเภท C คือ […]

 • กล้องวงจรปิด (CCTV)
 • นั่งร้านที่ใช้ในงานติดตั้งกล้องวงจรปิด

  นั่งร้านที่ใช้ในงานติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 6 ประเภท 1.นั่งร้านไม้ไผ่ 2.นั่งร้านเสาเรียงเดี่ยว 3.นั่งร้านเสาเรียงคู่ 4.นั่งร้านแบบแขวน 5.นั่งร้านชนิดเคลื่อนที่ได้ ข้อพิจารณาในการเลือกนั่งร้าน นั่งร้านแต่ละประเภทย่อมมีความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะอย่างตามสภาพการก่อสร้าง ดำเนินการปลูกสร้างจะต้องเลือกประเภทให้แยบยลกับแต่ละงาน เพื่อความปลอดภัยในการใช้นั่งร้านควรพิจารณาดังนี้ 1.สภาพสถานที่ และความเหมาะสมกับสถานที่ 2.น้ำหนักบรรทุกที่ใช้งาน 3.ความประหยัด 4.ความสะดวกในการติดตั้ง และรื้อถอน มาตรฐานนั่งร้านที่ใช้ในงานติดตั้งกล้องวงจรปิด ในส่วนของนั่งร้านทั่วไป จำเป็นต้องมีแบบที่เป็นเกณฑ์ ซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยที่ใช้งานเป็นหลัก นั่งร้านจึงควรมีลักษณะมาตรฐาน เหตุฉะนี้ 1.สำหรับนั่งร้านที่ทำด้วยไม้จะดีไซน์เพื่อรับน้ำหนักไว้สูงสุดไม่เกิน 4 เท่า ของน้ำหนักที่จะใช้งานจริง 2.การใช้นั่งร้านนั้นมีข้อควรระวังคือ ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ชนิดเดียวเดียวกันและไม่ควรใช้แบบผสมผสานกัน 3.นั่งร้านที่สูงกว่า 2 เมตร จะต้องมีราวกันตก 4.นั่งร้านที่สร้างด้วยไม้จะต้องใช้ไม้ที่ไม่ผุ เปื่อย และไม่มีรอยร้าว หรือ ไม่ทำงานอื่นๆ ที่จะทำให้ขาดความฉกรรจ์ทนทาน 5.นั่งร้านที่เป็นโลหะ จะต้องมีจุดคราก (Yield Point) ไม่น้อยกว่า 2,400 กก./ตาราง ซม. และสามารถรับความหนักเบาบรรทุกได้ไม่น้อยกว่าสองเท่าของน้ำหนักของการใช้งาน 6.โครงนั่งร้านต้องมีการยึดโยง ค้ำยัน หรือติดกับพื้นดิน หรือส่วนของงานก่อสร้างเพื่อป้องกันมิให้โอนเอนหรือล้ม […]

 • news
 • มูลนิธิ”แสง-ไซ้กีฯ”-กฟภ. จัดหน่วยแพทย์พื้นที่ตราด

  มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ คณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่27 จัดหน่วยแพทย์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้ชาวบ้านอำเภอเมือง จ.ตราด ฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง-ราชินี เมื่อวันที่ 15 ก.ย. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA  มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล ร่วมกับ คณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่27 เดินทางมาจัดหน่วยแพทย์ที่ ที่วัดตะกาง อ.เมืองตราด นำคณะแพทย์โดย นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ เป็นหัวหน้าคณะ นพ.ครรชิต อมาตยกุล นพ.ทวี ลิมปะวัชระ พญ.คุณหญิง สำรวย โมกขมรรคกุล พญ.ฉวี สิงหวิสัย ตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมจ่ายยาฟรี และยังมี ทพ.ณัฐพล สุกแสงฉาย จาก รพ.ตราด นำทีมทันตสาธารณสุข มาร่วมตรวจฟันถอนฟันให้ชาวบ้านอีกด้วย โดยมี นายธีระพงษ์ หนักมานพ ผอ.ฝ่ายปฎิบัติการบำรุงรักษาเขต 2  กฟภ.ภาคกลาง จ.ชลบุรี นำเจ้าหน้าที่และพนักงาน กฟภ.มาช่วยคัดกรอง จัดอาหารเครื่องดื่ม มาบริการชาวบ้านและคณะแพทย์อย่างทั่วถึง

 • social news
 • ดังชั่วข้ามคืน!จากใจพนักงาน ผุดวลีเด็ด’ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้า’

  เมื่อวันที่ 8 ก.ย. “ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์” รายงานว่า ขณะนี้โลกออนไลน์เกิดกระแสการแชร์คลิปวีดีโอจากใจพนักงาน พร้อมระบุข้อความ “ลูกค้าคือลูกค้า ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้า!! #ไม่มีสิทธิจิกหัวพนักงานนะคะ” ภายในคลิปมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้สึกของพนักงาน ที่ต้องพบเจอลูกค้าเอาแต่ใจตัวเอง จนเป็นที่ถูกอกถูกใจชาวโซเชียลเป็นจำนวนมาก ทำให้คลิปดังกล่าวถูกแชร์ไปแล้วกว่า 2.4 หมื่นครั้ง ยอดไลค์กว่า 4.4 หมื่นครั้ง ยอดชมอีกกว่า 7 แสนครั้ง ภายในเวลาแค่ 2 วันเท่านั้น โดยคลิปดังกล่าวเริ่มเผยแพร่เมื่อวันที่ 6 ก.ย.ที่ผ่านมา

 • travel news
 • กาดกองต้า สถานที่ท่องเที่ยวของไทยที่น่าสนใจ

  ถ้าการได้เดินช็อปปิ้งในบรรยากาศเก่าๆ ที่ปลุกอดีตอันงดงามให้ฟื้นคืนสู่ชีวิตชีวา คือประสบการณ์ อันคลาสสิกของการเดินทางที่สร้างความทรงจำอันยิ่งใหญ่แล้วล่ะก็ สิ่งนี้คุณจะได้สัมผัสในทุกย่างก้าว ของการเดินเล่นบนถนนคนเดินกาดกองต้า ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์ เมื่อที่นี่คือตลาดที่เต็ม ไปด้วยความคึกคักที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองลำปาง

 • social news
 • คุณแม่วัยใส ใจต้องเข้มแข็ง

  ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสำคัญเกิดจากการลอกเลียนพฤติกรรมในหมู่เพื่อน คนส่วนใหญ่คิดว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่น่าอาย ไม่กล้าปรึกษาครอบครัวหรือผู้อื่น ทำให้ไม่ได้รับความรู้และทักษะในการป้องกันอย่างถูกต้อง รายงานสถิติการคลอดของแม่วัยรุ่นในประเทศไทย ในปี 2558 พบว่า วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี คลอดบุตรเพิ่มขึ้นเป็น 104,289 คน จากประมาณ 90,000 คน ในปี 2543 ในจำนวนดังกล่าวเป็นวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 2,988 คน

 • property news
 • ทาวน์โฮม ทางเลือกหรูของคนอยากมีบ้านเป็นของตนเอง เพื่ออิสระของชีวิต

  ความฝันของคนอยากจะมีบ้านเป็นของตนเอง ทาวน์โฮม อีกหนึ่งทางเลือกในการมีบ้านอยู่อาศัย เป็นของตนเอง หากคุณต้องการที่จะเลือกทำเลที่มีคุณภาพ และเลือกที่จะ หาทำเลที่โดนใจ ความจริงแล้วในการเลือกที่อยู่อาศัยนั้นเราต้องคำนึงถึงหลายองค์ประกอบเลยทีเดียว แล้วเลือกทำเล หรือโครงการที่โดนใจเรา และที่สำคัญคือ ตอบสนองความต้องการของเรา ในการที่จะหาทาวน์โฮม ซึ่งต้องเข้าใจในความต้องการให้มากที่สุด

 • news
 • หายตัวไป 3 วันเพื่อนออกตามหา พบอีกทีผู้คุมตายเปลือยปริศนาร่องน้ำหลังเรือนจำ

  เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 13 ก.ย. พ.ต.ต.รัชพล บุญวิเชียร สารวัตรสอบสวนสภ.ธัญบุรี ได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิต อยู่กลางนาหลังเรือนจำทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จึงไปตรวจสอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย ทราบชื่อนายพงศธร กรแก้ว อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 155 ม.7 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง สภาพศพนอนเปลือยเสียชีวิตอยู่กลางร่องน้ำ ในนาข้าวหลังเรือนจำโดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูช่วยกันนำร่างขึ้นมาตรวจสอบตามร่างกายไม่พบบาดแผลใดๆ มีเข็มขัดรัดอยู่ที่เอว 1 เส้น